วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กาพย์ยานี 11

ลักษณะของกาพย์ยานี 11 ใน 1 บท มี 2 บาท  1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้า มี 5 คำ วรรคหลังมี 6 คำ รวมเป็น 11 คำ จึงเรียกว่า กาพย์ยานี 11   กาพย์ยานี 11 หนึ่งบท จะมี 22 คำ ซึ่งในการประพันธ์นั้นต้องประพันธ์อย่างน้อย 1 บท หรือ 4 วรรคเสมอ

แผนผังกาพย์ยานี 11


ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 (1)

ขึ้นกกตกทุกข์ยาก              แสนลำบากจากเวียงชัย
มันเผือกเลือกเผาไฟ          กินผลไม้ได้เป็นแรง

รอนรอนอ่อนอัสดง            พระสุริยงเย็นยอแสง
ช่วยดังน้ำครั่งแดง              แฝงเมฆเขาเมรุธร

ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 (2)

โลกมนุษย์สุดซึ้ง               เราควรพึงสังวรณ์ไว้
สิ่งใดที่ผ่านไป                   ควรทำใจไม่จดจำ

ในวันทุกวันนี้                     จากคำที่จำนรรจา
หลอกลวงด้วยมายา          อนิจจาน่าเศร้าใจ

พูดคำก็กลับกลอก              ทั้งหลอนหลอกและเหลวไหล
สอพลอส่อเสียดไป            ใส่ไคร้ให้ไม่กลัวกรรม

ความดีควรทำบ้าง             เวลาว่างก็ทำธรรม
ศีลห้าน่าจะนำ                    มาปฏิบัติขัดจิตใจ

เมืองไทยจะน่าอยู่              เพราะทุกผู้รู้จักให้
โอ้ฉันนั้นหวังไว้                 ว่าคนไทยเข้าใจดี

ประพันธ์โดย น้ำใจ ใจดี